Baylan BMS

Baylan BMS

Baylan Sayaç Yönetim Sistemi

Otomatik Sayaç Yönetim Sistemi olarak adlandırılan sayaçların bir modem (Gateway/Haberleşme Ünitesi) üzerinden sıklıkla RS-485/422 protokolü ile tahakkuk verilerinin merkezi aktarıldığı sistemlerdir.

Yazılım

Sayaç yazılımı, firmamız bünyesindeki Yazılım Mühendisleri tarafından yılların vermiş olduğu birikim ve tecrübeler doğrultusunda idarelerin ihtiyaçlarını en hızlı ve pratik şekilde, giderebilmek üzere titizlik ile tasarlanmıştır.

Belediyelerin kullandıkları otomasyon programları ile yazılım firmalarının izin vermesi durumunda sisteme uyumu mümkündür. Yazılım güvenliği bakımından yetkisiz kişilerin veritabanına erişimi engellenmiştir.

Her kullanıcı kendisine ait parola ile sisteme giriş yapabilir. Tanımlanan yetki seviyesine göre kullanıcı ilgili menülere erişebilir.

Yazılım Türkçe, İngilizce, Fransızca, Portekizce ve Arapça dillerini desteklemektedir.

Yazılımda Abone işlemleri, Satış işlemleri, Raporlama gibi işlemler yer almaktadır.

Raporlama kısmında Fatura kayıtları, Abone kayıtları ve Sayaç bilgileri ile ilgili her türlü istenilen bilgiye ulaşılabilmektedir.

Yazılımda, Belli bir süre boyunca kredi almayan abonelerin listesi, belli bir mahalledeki abonelerin listesi ve abone tiplerine göre satışların listesi gibi çeşitli istatistiksel işlemler grafiksel olarak izlenebilmektedir.

Kredi satın almak için gelen abonenin kartındaki bilgiler sisteme otomatik olarak kaydedilir. Sayacın son bilgilerinin sisteme aktartılması için idareye gelmeden önce abonenin kartını sayaca okutması gerekmektedir.

İdarece istenilmesi durumunda abonelere avans kredi veren kiosk sistemi kurulur.

İdarece alınan karar doğrultusunda sayaca yüklenmek üzere sistemde yedi farklı kademe tarife oluşturulabilir.

Kademe tarife bilgileri programda düzenlenir ve abone kredi almaya geldiğinde düzenlenen bilgiler sayaca yüklenmek üzere karta aktarılır.

BAYLAN Abone Yönetim Sistemi idarelerdeki mevcut yazılımla değişik şekillerde çalışabilecek şekilde esnek yapıdadır. Satış ünitesi haberleşme fonksiyonları DLL olarak ayrı bir kütüphanede toplanmıştır. Belediyedeki mevcut yazılım kolaylıkla bu DLL kullanılarak sistemlerine BAYLAN sistemini dâhil edebilirler. Mevcut idare yazılımının oluşturacağı iş emirleri ile BAYLAN Abone Yönetim Sistemi aboneye yüklenecek kredi miktarını belirleyip yükleme yapabilir.

Mevcut Belediye yazılımından tahakkuk ve tahsilat yapılıp BAYLAN Abone Yönetim Sistemi ile kredi satışı yapılabilir. Mevcut Belediye yazılımından bağımsız olarak BAYLAN Abone Yönetim Sistemi tahsilat yapabilir. Belediye yazılım firmasının da katkıları ile idarenin istediği şekilde yazılım geliştirilir.